ม.กรุงเทพลงพื้นที่จ.อ่างทอง

ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๐๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.ดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง "ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้จากฐานภูมิปัญญาไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" อีกทั้งยังร่วมหารือแนวทางในการพัฒนา นักศึกษาทุนเพชรในชัยพฤกษ์และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน ณ จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด