แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

พุธ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๐๔
เนื่องด้วย ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "The Disaster Robot Challenge 2016" หุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ห์รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสคิด ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยบูรณาการ ความรู้วิชาการทาง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานตามโจทย์กำหนด อีกทั้งยังเป็น กิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียน ได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รุ่นคือ รุ่น Junior อายุไม่เกิน 15 ปี (แข่งขัน Animal Beam Robot), รุ่น School League อายุไม่เกิน 18 ปี (แข่งขัน Rescue Robot), รุ่น Open บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (แข่งขัน Rescue Robot)

ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4

"The Disaster Robot Challenge 2016" หุ่นยนต์กู้ภัยพิบัติ ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.supremerobotics2016.thailandrobotics.comได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2669-5999

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด