มูลนิธิ EDF จัดทอดผ้าป่าการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนธรรมปัญญา

อังคาร ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๐๒
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวหลัง – ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหน้า - ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ และถวายเป็นกองทุนการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณร ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุม ในโอกาสที่มูลนิธิก่อตั้งมาครบรอบ 30 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก พร้อมกันนั้นในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ "สวนธรรมปัญญา" ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นให้มากยิ่งขึ้นด้วย
มูลนิธิ EDF จัดทอดผ้าป่าการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนธรรมปัญญา

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆ และครูในโรงเรียน 58 จังหวัด 5,392 โรงเรียนอย่างใกล้ชิด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับมอบทุนไปแล้ว 344,226 ทุน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" ในปี 2555 รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2556 รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส ในปี 2559 นี้ จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค(Giving Back Association)

องค์กรหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล[email protected] หรือคลิก www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด