ภาพข่าว: คณะ วปอ. รุ่น 2549 ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสตรีร่วมรุ่น ณ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๔๙
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (แถวบน ที่6 จากขวา) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น2549 ร่วมกับ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ (แถวบน ที่2 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุลศักดิ์ (แถวบน ที่5 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งพี่ๆร่วมรุ่น วปอ.2549 ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ สตรี วปอ.2549 ที่ได้รับรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ
ภาพข่าว: คณะ วปอ. รุ่น 2549 ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสตรีร่วมรุ่น ณ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ

รายนามผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

- รศ. ดร. ชวนี ทองโรจน์ (แถวล่าง ที่2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( Vice Minister for Tourism and Sports) ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น

- นางสาว เรณู ตังคจิวางกูร (แถวล่าง ที่3 จากขวา) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (Deputy Secretary – General to the Prime Minister for Political Affairs) ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น

- นางสาว ฐิตินันท์ วัธนเวคิน (แถวล่าง ที่4 จากขวา) ได้รับรางวัล สตรีบุคลิกภาพดีเด่น

- นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ (แถวล่าง ที่6 จากขวา) ได้รับรางวัล คนดีศรีสยาม

- นางสาว วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ (แถวล่าง ที่1 จากขวา) ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด