ภาพข่าว: ไทยออยล์แสดงศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการอย่างเป็นทางการ

ศุกร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๓๑
เมื่อเร็วๆนี้ นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการและประธานกรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (กลาง)

เป็นประธานในพิธี เปิดโรงงานผลิตสาร LAB ของบริษัท ลาบิกซ์ จากัด และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธี อาทิ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)(ที่2 จากขวา), นายทาคุ โมริโมโตะ กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จากัด (ที่2 จากซ้าย), นายสุชาติ มัณยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (ซ้ายสุด) และนายชาลี บาลมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (ขวาสุด) พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงาน Site Office โรงกลั่นไทยออยล์ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการผลิตสาร LAB จัดเป็นโครงการใหญ่ระดับชาติโครงการหนึ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นของปีนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก2 โครงการจัดเป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่เครือไทยออยล์ โดยโครงการแรกนี้ มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ และ ไอน้ำ 353 ตันต่อชั่วโมง ส่วนโครงการที่สอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 115 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 145 ตันต่อชั่วโมง โดยมีกาหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) 1 เมษายน 2559 และ 1 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด