ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(19 สิงหาคม 2559)

ศุกร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

08.00 น. นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ จัดงาน Science

Show & Book Relaunch และงานอบรมครูวิทยาศาสตร์

Hands-on โดย โจอาคิม เฮกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน

วิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ณ สถาบันเกอเธ่

ประเทศไทย

08.00 น. - 18.00 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรม

การวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

09.00 น. - 19.00 น. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09.00 น. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดการบรรยาย

พิเศษโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ Regents Professor

Steven W. Running นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ณ

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

10.00 น. - 21.00 น. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

10.00 น. - 22.00 น. มหกรรมหนังสือ บิ๊ก แบ๊ด วู๊ฟ บุ๊ค เซล แบงคอก 2016

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด