ภาพข่าว: FSMART-KBANKร่วมลงนามสนับสนุนการเงินให้ตัวแทน

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๑๑
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) ลงนามร่วมกับนายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในโครงการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการของ "ตู้บุญเติม" เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (K-Value Chain Solutions for FSMART Agents) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินรวมถึงการให้บริการด้าน Cash Management เพื่อให้ตัวแทนบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตไปพร้อมกับฟอร์ท สมาร์ท โดยธุรกิจตู้บุญเติมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอีกทางหนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด