นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ จัดงาน Science Show & Book Relaunch และงานอบรมครูวิทยาศาสตร์ Hands-on โดย โจอาคิม เฮกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมนี

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๓๕
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2 งาน คือ "งาน Science Show & Book Relaunch" ณ สถาบันเกอเธ่ และอบรมครูหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ Hands-on สอนวิทย์ให้สนุกด้วยการทดลอง" ณ นานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 โดยวิทยากร คุณโจอาคิม เฮกเกอร์ (Mr. Joachim Hecker) ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมนี

คุณโจอาคิม เฮกเกอร์ เป็นบรรณาธิการและนักหนังสือพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์แห่งสถานีวิทยุ WDR เยอรมนี และทำรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน "ลิลีพุซ" (LILIPUZ – Radio for Children) ในชื่อซีรีส์ "เฮกเกอร์ส เฮกเซนคูเช" (Heckers Hexenkuche – Experiments on the radio for children) นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือการทดลองวิทยาศาสตร์ที่จัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เรื่อง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" "50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน" และ "ทดลองวิทย์รอบรู้ธรรมชาติ เล่ม 1 และ 2" รวบรวมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แปลกใหม่ สนุกท้าทาย พร้อมอธิบายหลักการ และเชื่อมโยงกับปรากฎการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลตัวอย่างเข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หลากหลายเรื่อง ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ใช้อุปกรณ์หาง่าย แต่สร้างความตื่นเต้น รอบรู้ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

รายละเอียดกิจกรรมและอบรมครู (ทั้งสองงาน มีล่ามแปลภาษา) ดังนี้

1. งาน "Science Show & Book Relaunch" จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เลขที่ 18/1 ซ.สาทร 1 สาทร กรุงทพฯ 10120 ภายในงานพบกับการแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกเรื่อง "มอเตอร์แสนอร่อย" และ "หิมะง่ายๆ ทำได้เอง" สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากรโดย คุณโจอาคิม เฮกเกอร์

2. งานอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ Hands-on สอนวิทย์ให้สนุกด้วยการทดลอง" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) เนื้อหาการอบรมเน้นกระบวนการคิดและสาธิตการใช้สื่ออุปกรณ์ แนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ฝึกปฏิบัติ (Hands-on) ทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง และเรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด