ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๓๖
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1 และคลังจังหวัดในเขต 1 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายทั้งด้านการทำงาน และการพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่ง (Smart) และคนดี (Integrity) เพื่อช่วยกันพัฒนากรมบัญชีกลางให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด