ภาพข่าว: เปิดตัว “ทิสโก้ มาย ลิงค์” ประกันชีวิตควบการลงทุน

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๕๓
ชลิต ศิลป์ศรีกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และอารยา ธีระโกเมน (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด พร้อมด้วย จอห์น แฟลนเดอร์ส (ขวาสุด) ผู้อำนวยการบริหารการเงิน และวิชวานาท ปะสุปะติ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "ทิสโก้ มาย ลิงค์" (หรือ TISCO My Link) แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ตามความต้องการตั้งแต่ 5-30 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายปี และเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนผ่านกองทุนชั้นนำที่ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐานพรูเด็นเชียลภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดียว และยังสามารถสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ได้ฟรีถึง 12 ครั้งต่อปีทำให้ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-633-6060

คำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

· การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ไดรับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

· กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศถึงแม้ว่ากองทุน อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

· ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

· ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด