ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของสมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๕๖
ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของสมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมการ เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของนายสนชัย คำพานนท์ สมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด ซึ่งสมาชิกสหกรณ์โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด