ภาพข่าว: ยกระดับผู้นำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๕๙
ยกระดับผู้นำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก – สถาบัน ลีด บิซิเนส ผนึกกำลังกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) รุ่นที่ 1

สถาบัน ลีด บิซิเนส นำโดยดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (กลาง) ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) และผู้ริเริ่มหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) หรือ GBL ผนึกกำลังกับคณาจารย์จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ (The Industrial Labor Relations School - ILR) ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Daniel J. Fisher และ Dr. R. Balasubramaniam (Balu) จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด