ภาพข่าว: EXIM BANK หารือสมาคมธนาคารไทย เพื่อช่วย SMEs และกระตุ้นการส่งออก

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๒๙
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมการประชุมหารือกับนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ ในแนวทางการช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถแข่งขันได้มากขึ้นทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคการส่งออกของไทย ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด