มูลนิธิจีอีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 18

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๕๖
มูลนิธิจีอี ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด (จีอี) ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 18 จำนวน 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ ตรัง และสกลนคร นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 70,000 บาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หลังจบการศึกษา
มูลนิธิจีอีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 18

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ GE Foundation Scholar Leaders Program ของมูลนิธิจีอี ที่ดำเนินงานอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับโครงการในประเทศไทย ทางมูลนิธิจีอีได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education, Southeast Asia (IIE/SEA) เป็นผู้บริหารทุนการศึกษาในนามของมูลนิธิจีอีในประเทศไทย ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีปีละ 5-10 ทุน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พศ. 2541 ใน 7 สาขาวิชา คือ การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิจีอีแล้วกว่า 160 คน ซึ่งบางส่วนกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มูลนิธิจีอีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด