ภาพข่าว: บมจ.อารียา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๕๗
ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) สานต่อนโยบาย "15 ปี อารียา ที่ที่สร้างความสุข" ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานสัมมนา "Sustainability Forum for Older Persons" เพื่อพัฒนาโอกาสของภาคธุรกิจในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและแนะนำรูปแบบการส่งเสริมบทบาทองค์กรธุรกิจที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน โดยมีนายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด