ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมกับ กกร. จัดเสวนาพิเศษ “เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ยุค Digital Economy กับ ระบบ National e-Payment”

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๐๑
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการเหรัญญิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ยุค Digital Economy กับ ระบบ National e-Payment" ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ e-Payment ให้พร้อมเดินหน้าได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหารสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดการเสวนาดังกล่าวผ่านระบบ TelePresence ไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ารับฟังพร้อมกันด้วย ภายหลังการเสวนา นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เร่งปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ระบบ e-Payment ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 และ 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด