ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๔๖
นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ EXIM BANK และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด