ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

จันทร์ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๑๔
นายนพพร เทพสิทธา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด และทีมงานโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ ใจกลางเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนเงินกู้จำนวน 475 ล้านบาท เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นการส่งเสริมธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น (Start Up Business) ในด้าน Entertaintech (Entertain & Technology) ที่ใหญ่ที่สุดในไทย โดยนำนวัตกรรมด้านเอนเทอร์เทนเมนต์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเป็นไทย จนกลายเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกและไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ช่วยสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นการส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด