ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗
รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานกรรมการธนาคาร, ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ เป็น รองประธานกรรมการ และ กรรมการและประธานสำรอง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและดูแลกิจการ ขณะเดียวกัน มีมติแต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด