ภาพข่าว: สัมมนาแนวทางการยกระดับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม Math-Whizz

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๓:๑๓
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานสัมมนาพิเศษ "แนวทางการยกระดับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนแบบPersonalised Learning ด้วยนวัตกรรม Math-Whizz" โดยมีชนัญยา จาดชนบท (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมี บุญเลิศ ค่อนสอาด (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ รัตนา สนั่นเอื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร (ขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ รุ่งทิพย์ บริสุทธิ์ศิลาวาทย์ (ซ้าย) ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ และเด็กหญิงปริชญา อาณิชยชาติ (กลาง) นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31 เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด