มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับ มรภ.นครสวรรค์ ดึงจุดแข็งแลกเปลี่ยนศิลปะฯ-วิชาการ-งานวิจัย

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๓:๑๔
มรภ.นครสวรรค์ ล่องใต้ดูงาน มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ งานวิจัย ต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความเข้มแข็งครอบครัวราชภัฏ

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ให้การต้อนรับ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มรภ.นครสวรรค์) พร้อมคณะ ร่วม 120 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมการจัดการความรู้ด้านบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำโดย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ และประชุมจัดการความรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการตามสายงานสนับสนุน นำโดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์

รศ.ดร.สุนทร กล่าวว่า ในนาม มรภ.สงขลา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบกับทุกท่าน หวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาของทุกฝ่าย เราต่างก็เป็นครอบครัวราชภัฏเช่นเดียวกัน การพบปะในวันนี้จึงนับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย มรภ.นครสวรรค์ มาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของ มรภ.สงขลา ขณะเดียวกันสงขลาก็ถือโอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งของนครสวรรค์ เพื่อการเติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้นำการแสดงในชุดจับกังโรงสีแดง ผลงานสร้างชื่อของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาให้ได้รับชม ก่อนนำไปศึกษาดูงานสถานที่จริงบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด