ภาพข่าว: เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๕:๒๒
คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานบริหารเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย ดร. อภิชัย บุญธีรวร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสถาบันและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เดินทางมาร่วมงานการประชุมสภาสถาบันฯ เมื่อเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง เวลา แกรนด์ บอลรูม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด