ภาพข่าว: วันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 15

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๓:๔๑
ภาพข่าว: วันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 15
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานชมรมฯ ครั้งที่ 27 และวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 15 Them " Them Optimizing Chronic Care for Thalassemia Patients" โดยมี รศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต,รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ แพทย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานวันธาลัสซีเมียโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ พัฒนาการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างเป็นระบบในระดับสากล ณ ห้องประชุมราชปนัดดา สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด