พรประเสริฐและอีฮงมดแดงลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์อีสานคู่แรกใช้บริการเครดิตสกอริ่ง

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๓:๐๕
บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด และบริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ลิส จำกัด สมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้แจ้งความประสงค์จะใช้บริการเครดิตสกอริ่งเป็นการเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า "หลังจากที่เครดิตบูโรเปิดบริการล่าสุด "เครดิตสกอริ่ง" และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันสมาชิกเครดิตบูโรกว่า 90 ราย ทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีสมาชิกสถาบันการเงินประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (ลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เป็นจำนวน 2 รายแรก ได้แก่ 1. บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด (พรประเสริฐ) ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้นำธุรกิจลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ของอีสานตอนบน มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ จำนวนสาขากว่า 150 สาขา และ 2. บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด (อีฮงมดแดง) ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ของอีสานตอนล่าง มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ หนองบัวลำภูและเลย จำนวนสาขากว่า 100 สาขา

โดยสมาชิกทั้งสองรายถือเป็นสถาบันการเงินประเภทลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ในส่วนภูมิภาคคู่แรกที่ขอใช้บริการเครดิตสกอริ่งในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าการใช้เครดิตสกอริ่งจะมีประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้ขอสินเชื่อ แม้ว่าทางสถาบันการเงินจะมีสกอริ่งของตัวเองอยู่แล้ว แต่สกอริ่งของสถาบันการเงินจะใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนของเครดิตบูโรจะใช้ดูพฤติกรรม วัดความตั้งใจในการชำระหนี้ ส่วนผู้ขอสินเชื่อก็จะได้ประโยชน์ในแง่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้หากเป็นผู้ที่มีสกอริ่งที่ดี"

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ขอบพระคุณพรประเสริฐและอีฮงมดแดงซึ่งเป็นสมาชิกเครดิตบูโรประเภทลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ในส่วนภูมิภาคคู่แรกที่ใช้บริการดังกล่าวเพราะเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจะใช้บริการนี้เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นและเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในระยะยาว นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้บริหารของลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ในส่วนภูมิภาคคู่นี้เป็นอย่างมาก การใช้บริการเครดิตสกอริ่งในครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ว่า สถาบันการเงินประเภทลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ที่ดำเนินธุรกรรมในต่างจังหวัด ในกลุ่มลูกค้าที่ใครๆ ก็คิดว่าเสี่ยงสูงนั้น ก็สามารถยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) ของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของสถาบันการเงินระดับโลกได้ ความมุ่งมั่นแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้การยกย่อง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด