Sunny Side of the Doc ผู้จัดงานตลาดซื้อขายสารคดีระดับโลก เลือก กรุงเทพฯ จัดงานใหญ่ Asian Side of the Doc (ASD) ครั้งที่ 7 ตั้งเป้าไทยเป็นตลาดซื้อขายสารคดีแห่งภูมิภาคเอเชีย

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๘:๒๒
Sunny Side of the Doc กลุ่มบริษัทจากประเทศฝรั่งเศส ผู้จัดงานตลาดซื้อขายภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลกมากกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ริเริ่มจัดงานในรูปแบบ Market Place หรือตลาดซื้อขายสารคดี ครบวงจรไปทั่วมุมโลก อาทิเช่น Latin Side of the Doc จัดในทวีปละตินอเมริกา และ Asian Side of the Doc จัดขึ้นในทวีปเอเซีย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ล่าสุดประกาศข่าวดี เตรียมจัดงาน Asian Side of the Doc ครั้งที่7 ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 โดยเลือกให้กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงาน ด้วยเล็งเห็นความพร้อมและตั้งเป้าส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์สารคดีแบบครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย
Sunny Side of the Doc ผู้จัดงานตลาดซื้อขายสารคดีระดับโลก เลือก กรุงเทพฯ จัดงานใหญ่ Asian Side of the Doc (ASD) ครั้งที่ 7 ตั้งเป้าไทยเป็นตลาดซื้อขายสารคดีแห่งภูมิภาคเอเชีย

คุณ อีฟ ชองนู (Mr.Yves Jeanneau) ผู้ก่อตั้ง Sunny Side of the Doc และยังร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเวิร์คช็อป ได้กล่าวถึง Asian Side of the Doc(ASD) ครั้งที่ 7 ที่เลือก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดงานในปีนี้ ว่า

"ประเทศไทย มีคอนเทนท์ที่ดีและมีคุณค่าน่าสนใจ โดยเฉพาะด้านวิถีชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ในทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค ที่ผู้ผลิตสารคดีสามารถนำเสนอเรื่องราวมาถ่ายทอดเป็นงานสารคดีได้ บวกกับศักยภาพของบุคลากร อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายทำที่มีมาตรฐาน ผลงานสารคดีของประเทศไทยสามารถสร้างความน่าสนใจต่อชาวต่างชาติได้ อาจเสริมในด้านวิธีคิดและการนำเสนอมุมมองที่ตลาดนานาชาติต้องการ หากได้รับการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญกับตลาดต่างประเทศ มีการทำการตลาดมาช่วยแนะนำวิธีการนำเสนอ จะช่วยผู้ผลิตให้สร้างสรรค์ผลงานสารคดีได้ตรงความต้องการของตลาดโลกได้ เราจึงมีความยินดีหากกิจกรรมของ Asian Side of the Doc ในประเทศไทยจะสามารถช่วยส่งเสริม หรือ ยกระดับการผลิตสารคดีให้มีคุณภาพ ถูกใจตลาดได้ในระดับโลก โดยเราได้เริ่มต้นทำกิจกรรมแรกด้วยการจัดเวิร์คช็อป Master Class Bangkok 2016 : Project Development Workshop for Asean Producers ให้แก่ผู้ผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีของไทย เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ตัวผม อีฟ ชองนู (Yves Jeanneau ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี, ผู้บริหารและก่อตั้งSunny Side of the Doc), บาร์เธเลมี่ ฟัลเจอ (Barthe'le'my Fougea) ผู้ผลิต, ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส, ปานุสมี ฮาโจวิโรโก (Panuksmi Hardjowirogo) ผู้ผลิต, ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี ในส่วนการเวิร์คช็อปครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการสารคดี,การทำการตลาด แนะแนวทางการทำ Teaser / Logline /Title ฝึกหัดทักษะการนำเสนอผลงาน Art of Pitching แนะแนวการให้เข้าถึงทำการตลาดของภาพยนตร์สารคดีระดับโลก ซึ่ง 2 โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากทั้งหมด 6 โครงการ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบนเวทีระดับนานาชาติ ของ Asian Side of the Doc 2016 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานครด้วย"

ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติบุคคลในวงการภาพยนตร์สารคดีไทยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงบทบาท โอกาสของภาพยนตร์สารคดีไทยในตลาดโลก นำโดย คุณก้อง ฤทธิ์ดี (นักวิจารณ์/ผู้คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์สารคดีไทยในตลาดโลก), คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ (หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)และselection committee ของ Asian Network for Documentary (AND), คุณนิสา คงศรี ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี เด็กโต๋,ปักษ์ใต้บ้านเรา, รากเรา ร่วมกับคุณอารียา สิริโสภา และ คุณมะหมี่ นภคปภา นาคประสิทธิ์

สำหรับ งาน ASD 2016,Bangkok Thailand กำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2016 ที่กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี การซื้อขายภาพยนตร์แบบ One-on-One Meeting การอภิปรายในเชิงลึก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Pitching การนำเสนอโครงการ และวิธีการสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อกิจกรรมทางสังคมที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการตลาด จึงนับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้คนในวงการธุรกิจภาพยนตร์สารคดีจากทั่วโลกมารวมกัน ทั้งผู้ผลิต ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้แทนภาครัฐของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้ง สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้มาร่วมงานด้วย

งาน Asian Side of the Doc (ASD) ถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้จัดงานประสบความสำเร็จมาแล้วใน 6 เมือง ได้แก่ ฮ่องกง โซล โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ เฉินตู และเซี่ยเหมิน โดยมีกรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานในปี 2559 นี้

Sunny Side of the Doc ผู้จัดงานตลาดซื้อขายสารคดีระดับโลก เลือก กรุงเทพฯ จัดงานใหญ่ Asian Side of the Doc (ASD) ครั้งที่ 7 ตั้งเป้าไทยเป็นตลาดซื้อขายสารคดีแห่งภูมิภาคเอเชีย Sunny Side of the Doc ผู้จัดงานตลาดซื้อขายสารคดีระดับโลก เลือก กรุงเทพฯ จัดงานใหญ่ Asian Side of the Doc (ASD) ครั้งที่ 7 ตั้งเป้าไทยเป็นตลาดซื้อขายสารคดีแห่งภูมิภาคเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด