ภาพข่าว: ร่วมยินดี 2 นักศึกษาเก่ง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4"

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๒:๒๔
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาคนเก่ง จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมในโอกาสเข้ารับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันในโครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4" โดย นางสาวปิยะเพ็ญ ประสพเนตร นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะบัญชี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการเขียนเรียงความ และนางสาวกชกร วงศ์ตา นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบัญชี เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ บริษัท มาซาร์ส(ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: ร่วมยินดี 2 นักศึกษาเก่ง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด