ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๘:๔๘
นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้า EXIM BANK โดยมีนายเอก ศิริเชาวนิชการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมกิจการ ทั้งนี้ EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลพลอยได้ทาง การเกษตร รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจและต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ณ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24พฤษภาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด