ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๒๑
นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้า EXIM BANK โดยมีนายเอก ศิริเชาวนิชการ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ ที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตร รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจและต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด