โครงการจิตตภาวนากับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๐๓
โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการจิตตภาวนา ร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ มหาคันถวาจกบัณฑิต-มหากัมมัฏฐานาจริยะ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้จัดขึ้นภายในบริเวณรีสอร์ทระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าห้าสิบคน จุดประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พักกายใจ ทำบุญ นั่งสมาธิ อย่างใกล้ชิดธรรมชาติ โดยกิจกรรมแต่ละช่วงที่มีการปฏิบัติธรรม ได้แก่ การสวดมนต์ เดินจงกรม ทำสมาธิเบื้องต้น เสวนาธรรม
โครงการจิตตภาวนากับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

โดยตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการทั้ง 9 วันนั้น โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ เป็นผู้สนับสนุนสถานที่และอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงปัจจัยที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมนำถวายแด่ท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะทั้งหมด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของศิริปันนาที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา

โครงการจิตตภาวนากับท่านสยาดอภัททันตะวิโรจนะ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด