หลักสูตรใหม่ ป.โท 'นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์' แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๕๖
นับเป็นครั้งแรกในเอเชีย! ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย อย่าง "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้ออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (Master of Fine Arts Program in Design Innovation and Hotel and Real Estate Management)ที่ผสมศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อผลิตนักออกแบบนวัตกรรมและการจัดการโรมแรมและอสังหาริมทรัพยตัวจริงที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใคร
หลักสูตรใหม่ ป.โท 'นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์' แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร

ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกแห่งเอเชียด้วยรูปแบบการเรียนแบบ Participatory Learning ที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ โดยไม่ลอกเลียนแบบใครและเป็นความสำเร็จที่เกิดจากตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ต้นทุน คืนทุน นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

"รายวิชาส่วนใหญ่เป็นการออกแบบรายวิชาใหม่ๆ ที่ใช้ศิลป์ผสานศาสตร์ บูรณาการคิดค้นไอเดียใหม่ จากในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริง เช่น นวัตกรรมทางการเงิน การตลาดเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการจัดการเชิงความท้าทาย รวมถึงสามารถการถอดรหัสที่ดินเพื่อการพัฒนา และการสร้างสรรค์โครงการอย่างมีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน ด้วยสูตร 4DNA ส่งผลต่อความสำเร็จมากที่สุดจากทุกบริบท ส่งผลต่อการสร้างโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำสาระสำคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียน นำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคต"

ด้าน ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้นักธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์แข่งขันในการพัฒนาธุรกิจให้มีจุดเด่น แตกต่างเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในการพัฒนา หรือสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์นั้น มีความต้องการบุคลากร แรงงานที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

"ที่ผ่านมาเราพบว่านักออกแบบที่มีความเข้าใจในการสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเรื่องศิลป์และศาสตร์ การบริหารจัดการ นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมมีน้อยมาก ซึ่งทางคณะมัณฑนศิลป์ มศก.จึงได้จัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงได้ โดยที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร และเป็นความสำเร็จที่เกิดจาก ตัวตน อัตลักษณ์ของตัวเอง จนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจสมัยใหม่ บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ"ผศ.เอกพงษ์ กล่าว

ขณะที่ นายชาวิช ฉายปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษาโครงการ-สถาปนิก กล่าวว่า ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต ที่จะช่วยตอบโจทย์นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความรู้ที่หลากหลาย

"จริงๆแล้วทักษะการออกแบบเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว หรือเรียกง่ายๆว่า จะออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์เข้ากับพื้นที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆ สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาชีพนี้ที่พร้อมจะผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการผู้มีความพร้อมทั้งงานออกแบบที่ควบคู่กับการจัดการ มีมุมมองทางด้านทางการตลาด การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี"

ปิดท้ายที่ 3 ตัวแทนนักศึกษา อย่าง "ทอย-พรชญา พรศรีนิยม" ,"แป้ง-ธันยพร เชษฐพฤนท์" และ "เจ-ธนาพล เตือนวีรเดช" นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาออกแบบตบแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มศก. ต่างเปิดใจพร้อมกันว่า รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับวิชาชีพด้านการออกแบบ ให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญาญาโทได้มีทางเลือกใหม่ที่ผสมผสาน 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลายที่ไม่ใช่รู้แค่เรื่องการออกแบบ

"แน่นอนว่า การเรียนออกแบบจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการด้วย แต่สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พวกเรามีเรียนในช่วงปี 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาด การลงทุน การคืนทุน ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ได้เจาะลึกอะไรมาก แต่ถ้าในอนาคตเรามีหลักสูตรนี้รองรับ หรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก เราเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งตอนนี้ในแวดวงนักออกแบบ ไม่ว่าเป็นออกแบบสินค้า โปรดัก เสื้อผ้า หรือนวัตกรรม สิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้หยุดแค่ในประเทศเท่านั้น เราสามารถโกอินเตอร์ไปยังต่างชาติได้อีกด้วย"

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาเพียงจำนวน 15 คน โดยจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง13 มิถุนายน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-886-4670 ,086-369-7948 และ080-478-7722หรือ www.dehrm.decorate.su.ac.th

หลักสูตรใหม่ ป.โท 'นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์' แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร หลักสูตรใหม่ ป.โท 'นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์' แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร หลักสูตรใหม่ ป.โท 'นวัตกรรมการออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์' แห่งในเอเชีย แห่งเดียวในไทย ที่ ม.ศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด