ภาพข่าว: PERFCT TEN: PLAYFUL & LUXURIOUS DESIGNS

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๓๒
ภาพข่าว: PERFCT TEN: PLAYFUL LUXURIOUS DESIGNS
นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน GIT World's jewelry Design Awards 2016 จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 10 ในหัวข้อ "PERFCT TEN; PLAYFUL & LUXURIOUS DESIGNS" เปิดโอกาสให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวด และปีนี้การแข่งขันจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยมี นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด