ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2559

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๑๒
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับนสนุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31 เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด