หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ – อาทิตย์ แล้ววันนี้! 3 กลุ่มวิชา

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๑๑
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(M.M.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 3 กลุ่มรายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาการจัดการการบิน กลุ่มวิชาพลวัตและพลังชีวิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ อาทิตย์ แล้ววันนี้! 3 กลุ่มวิชา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...

พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 20,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11

โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003-4,

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ชั้น 11 อาคาร 11

โทร. 089-083-2831, 089-898-9779

http://www.spu.ac.th/graduate-college/courses/master/management คลิกสมัครเรียน

www.spu.ac.th

#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด