คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7) ร่วมบริจาคเงินบูรณะซ่อมแซมหลุมบรรชน(บ่วงหยิ่งหมอ) สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗
23 พฤษภาคม 2559 คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7) นำโดย พลเอก วิชิต ยาทิพย์ คุณเสาวนีย์ กมลบุตร พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น วตท. 7 มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อร่วมสมทบในโครงการบูรณะซ่อมแซมหลุมบรรพชน (บ่วงหยิ่งหมอ) สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยกรรมการฯ และผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด