ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการเงินกู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังลม จ.นครศรีธรรมราช

ศุกร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒
นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมโครงการปากพนังวินด์ปาร์ค ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนเงินกู้จำนวน 650 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังลม ขนาด 10 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านบาท ดำเนินงานโดยบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (IWIND) ในเครือบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) โดยมีนายสุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IWIND และนายบรรจง อรชุนกะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IWIND ให้การต้อนรับและนำชมโครงการบนพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคารด้านการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน ณ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด