ภาพข่าว: ประชุมผู้ถือหุ้น

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๔๙
สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมี ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน), ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ชลิดา อนันตรัมพร, ณัฐนัย อนันตรัมพร, ธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด