ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559

อังคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๘:๓๒
ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด