ภาพข่าว: มินิคอนเสิร์ตการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อน้องมูลนิธิ EDF

พุธ ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินจาก นางสาวรัตนนันท์ กิติวัฒน์ จากร้าน IfItIs ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล "5 STEPS TO SUCCESS" โอกาสการดำเนินงานครบรอบ 6 ปีของ IFITIS&FINE GROUP เพื่อจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ จำนวน 22 คน ณ สำนักงานมูลนิธิ
ภาพข่าว: มินิคอนเสิร์ตการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อน้องมูลนิธิ EDF

ตลอดระยะเวลา 29 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF ครอบคลุมพื้นที่ 55 จังหวัด สามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทย 344,226 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกทุน) รวมมูลค่าเงินทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียนใน 5,392 โรงเรียนจำนวน 588,333,199 บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด