รพ. สงขลานครินทร์ (มอ.) เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน

จันทร์ ๑๖ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๒๙
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการผ่าตัด (รับจำนวนจำกัด) สำหรับผู้สนใจปรึกษาเรื่องโรคอ้วน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน โทรศัพท์ 074- 451-760 -1 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
รพ. สงขลานครินทร์ (มอ.) เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน

สำหรับโรคอ้วนนั้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งทีมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนขึ้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขา ช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจร โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเข้ามารับการรักษาโดยได้เริ่มต้นดำเนินการให้ดูแลรักษา ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการรักษาโรคอ้วน และผ่าตัดผู้ป่วยโรคอ้วนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้มารับคำปรึกษาแล้วมากกว่า 300 รายต่อปี และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดไปแล้วกว่า 100 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด