ภาพข่าว: มูลนิธิ พอ.สว. รับมอบยาบริจาคจากเกร็ต อีสเทอร์น ดรั๊ก สำหรับใช้ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๔๑
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รับมอบบริจาคยาจากบริษัท เกร็ต อีสเทิอร์น ดรั๊ก จำกัด อันประกอบด้วย ดีคอลเจน ยาบรรเทาหวัด โซลแมค ยาบรรเทาอาการไอ และเครมิล ยาลดกรดในกระเพาะ เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่อไป

ในภาพ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. เป็นตัวแทนรับมอบยาจากบริษัท เกร็ต อีสเทิอร์น ดรั๊ก จำกัด นำโดย มร. เร็ท เฮเมเดส (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นายเจริญ วงศ์อริยะกวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายร้านยา (ที่ 2 จากซ้าย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด