ภาพข่าว: ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๕:๔๗
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมี นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมสวีสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด