ภาพข่าว: AF ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.01 บาทต่อหุ้น

อังคาร ๒๖ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๔:๑๘
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (กลาง) ประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย นายสามชัย เบญจปฐมรงค์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางนลินี งามเศรษฐมาศ (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการและกรรมการบริหาร, นายกนกกิต นวสิริ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล(Record date) วันที่ 29 เม.ย.2559 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 3 พ.ค.2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พ.ค.2559 ณ โรงแรมแมนดาริน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด