ภาพข่าว: WHART ประชุมสามัญประจำปี2559

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๔:๔๔
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร (กลางขวา) นางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ (กลางซ้าย) บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เป็นประธานในการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ของกองทรัสต์ WHART โดยมี นายกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ (ที่3จากซ้าย) นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการ (ที่3จากขวา) ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด(WHAREM) ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART จัดการประชุมสามัญประจำปี ณ อาคาร SJ Infinite One Business Complex ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด