ภาพข่าว: เปิดงานสงกรานต์ชูชัยบุรี

อังคาร ๑๒ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๓:๑๖
เมื่อเร็วๆ นี้ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ประธานกรรมการบริหาร โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวา เปิดงานเทศกาล 'ร.ศ. 234 ชูชัยบุรี สงกรานต์ 3 น้ำ' สร้างประเพณี กะลา 3 น้ำอัมพวา เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ โดยมี ธวัลรัตน์ หอสัจจกุล, หม่อมหลวง ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ,ศรีสุภางค์ มอริส วันเพ็ญ เจิมประไพ, อสิตา วิมลไชยจิต, นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ, ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ร่วมงาน ณ โครงการชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด