ภาพข่าว: “สถาบันคุ้มครองเงินฝากไทย” จับมือกับสถาบันประกันเงินฝากประเทศเกาหลีใต้ลงนาม MOU

จันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๖:๑๙
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ได้ลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากไทยและสถาบันประกันเงินฝากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การคุ้มครองเงินฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด