ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขชุมชน

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๕:๔๕
ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท จาก มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุชาติ นาคเสวก (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นพิธีมอบจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด