สมาคมเลขาฯ จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร” รุ่นที่ 1/2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๔:๓๙
สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย (สลสท) จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร" รุ่นที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ในหัวข้อ "How to Breakthroughs using technology to help in the work effectively: นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
สมาคมเลขาฯ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร รุ่นที่ 1/2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องจาก 2 เสาร์ที่ผ่านมา ในวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. วิทยากรคือ คุณพนิตตา ศรีสะอาด – อดีต นายกสมาคมเลขาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป - กลุ่มบริหารประสบการณ์ลูกค้า กลุ่มการตลาดต่างประเทศ กลุ่มพิธีการบริษัท จาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เลขานุการมืออาชีพ และพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า" และในวันเสาร์ที่ 26 มี.ค. วิทยากรคือ อาจารย์สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ "การเขียนจดหมายและบันทึกเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และ การจับประเด็นเพื่อเขียนย่อความหรือสรุปความ"

สำหรับรุ่นถัดไป คือ รุ่น 2/2559 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4, 11 และ 18 มิ.ย. 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ secretarythailand.org และ https:/…hailand หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0 2241 5555, 0 2243 0898, 08 9111 5715 หรือทางอีเมล์ [email protected]

สมาคมเลขาฯ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร รุ่นที่ 1/2559 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด