ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง นานมีบุ๊คส์ และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๖:๕๗
ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง นานมีบุ๊คส์ และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ
วรวรรณ ธาราภูมิ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในโครงการ "ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม" โดยกองทุนบัวหลวงร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับการเรียน พร้อมยกระดับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ผ่านระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยโปรแกรม Maths-Whizz จากประเทศอังกฤษ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการออมกับการวางแผนการเงินให้แก่โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยมี หรรสา สุสายัณห์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กองทุนบัวหลวง พรรณมหา วุฒิวโรภาส (กลาง) ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สายสมร ผ่องบรรเจิด และวิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กองทุนบัวหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด