พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐
มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล และรัตนา นรพัลลภ จัดพิธี วางศิลาฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ซึ่งจะเปิดให้บริการปลายเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมี วัลยา จิราธิวัฒน์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ และพลเอก พิษณุ อุไรเลิศ ร่วมพิธี ณ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช (เมื่อวันก่อน)

ภาพจากซ้ายไปขวา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คุณนฤต รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คุณรัตนา นรพัลลภ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พลเอก พิษณุ อุไรเลิศ ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด