ภาพข่าว: สามัคคีประกันภัย สนับสนุนการศึกษา รร.พระปริยัติธรรม

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๑๙
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทของชับบ์ (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "พัฒนาโอกาสทางการศึกษาสำหรับสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6 จำนวน 60 โรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการศึกษาใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัย การทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเครือข่ายครู ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด